Màng bơm cho bơm màng sandpiper S05-S07-S1F-S15-S20-S30

Công ty TNHH VIMEX chuyên cung cấp phụ tùng cho bơm màng sandpiper, số lượng tồn kho lớn. 
Nếu quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ để biết chi tiết: 
286-119-600

Màng bơm,  OVERLAY

Miêu tả
Vật liệuPTFE
Mã SP:PF286.119.600
OEM No:286.119.600
Trọng lượg  (lbs):0.55
Trọng lượng (kgs):0.250
 
286-005-354

Màng bơm (SOLID RED)

Miêu tả:
Vật liệu:SANTOPRENE®
Part No:PF286.005.354
Mã SP:286.005.354
Trọng lượng (lbs):0.26
Trọng lượng (kgs):0.118
Dùng cho model bơm:
286-108-600

Màng bơm

Miêu tả:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF286.108.600
Mã SP:286.108.600
Weight (lbs):0.31
Trọng lượng(kgs):0.14
 
286-107-354

Màng bơm (SOLID RED)

Mô tả:
Material:SANTOPRENE®
Part No:PF286.107.354
Mã SP:286.107.354
Weight (lbs):0.29
Trọng lượng (kgs):0.13
 
286-099-600

Màng bơm  (Màng phủ)

Miêu tả :
Vật liệu:PTFE
Part No:PF286.099.600
Mã SP:286.099.600
Weight (lbs):0.48
Khối lượng (kgs):0.22
Sử dụng cho bơm: S15,G15,T15,X40
286-099-364
 Màng bơm (BLUE) Dùng cho bơm : S15
Vật liệu:EPDM
Part No:PF286.099.364
Mã sản phẩm:286.099.364
Weight (lbs):0.46
Trọng lượng (kgs):0.23
 
 286-099-363

Màng bơm (Yellow)

Vật liệu:FKM
Part No:PF286.099.363
Mã sản phẩm:286.099.363
Weight (lbs):0.80
Trong lượng(kgs):0.37

Dùng cho bơm:S15

 
286-099-360
 Màng bơm (RED)
Vật liệu:NITRILE
Part No:PF286.099.360
Mã phụ kiện:286.099.360
Weight (lbs):0.55
Trọng lượng (kgs):0.25
Sử dụng cho bơm: S15
 286-099-354
Màng bơm (SOLID RED)
Miêu tả:
Vật liệu:SANTOPRENE®
Part No:PF286.099.354
Mã phụ kiện:286.099.354
Weight (lbs):0.42
Trọng lượng (kgs):0.19
Sử dụng cho bơm: S15
 286-098-604

Màng bơm, Màng phủ

Miêu tả:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF286.098.604
Mã phụ kiện:
Weight (lbs):0.99
Khối lượng(kgs):0.45
Ứng dụng cho bơm: S30
286-098-365
 

Màng bơm

Miêu tả
Vật liệu:NEOPRENE
Part No:PF286.098.365
Mã phụ kiện:286.098.365
Weight (lbs):1.54
Trọng lượng (kgs):0.70
Sử dụng cho bơm :S30
286-098-364

Màng bơm (BLUE)

Miêu tả:
Vật liệu:EPDM
Part No:PF286.098.364
Mã phụ kiện:286.098.364
Weight (lbs):1.37
Khối lượng (kgs):0.62
Ứng dụng cho bơm: S30
286-098-363

Màng bơm (YELLOW)

Miêu tả
Vật liệuFKM
Part No:PF286.098.363
Mã sản phẩm:286.098.363
Weight (lbs):2.20
Trọng lượng  (kgs):1.00
Ứng dụng cho bơm: S30
286-098-360

Màng bơm

Ứng dụng cho bơm
Vật liệu:NITRILE
Part No:PF286.098.360
Mã phụ kiện:286.098.360
Weight (lbs):1.65
Trọng lượng (kgs):0.75
Sử dụng cho bơm: S30
286-098-354 Màng bơm

Vật liệu:SANTOPRENE®
Part No:PF286.098.354
Mã phụ kiện:286.098.354
Weight (lbs):0.99
Trọng lượng (kgs):0.45
Ứng dụng cho bơm: S30,
 286-096-600Màng bơm, màng phủ

Miêu tả:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF286.096.600
Mã phụ kiện:286.096.600
Weight (lbs):0.08
Trọng lượng (kgs):0.04
 Ứng dụng cho bơm: S05/07/10
 286-095-365

Màng bơm (GREEN)

Miêu tả
Vật liệu:NEOPRENE
Part No:PF286.095.365
Mã phụ kiện286.095.365
Weight (lbs):0.10
Trọng lượng (kgs):0.05
 Ứng dụng cho bơm:S05/07/10
 286-095-364

Màng bơm (BLUE)

Miêu tả:
Vật liệu:EPDM
Part No:PF286.095.364
Mã phụ kiện:286.095.364
Weight (lbs):0.09
Khối lượng(kgs):0.04
 Ứng dụng cho bơm :S05/07/10
286-095-363

Màng bơm (YELLOW)

Miêu tả:
Vật liệu:FKM
Part No:PF286.095.363
Mã phụ kiện:286.095.363
Weight (lbs):0.14
Trọng lượng (kgs):0.07
 Sử dụng cho bơm: S05/07/10
286-095-360

Màng bơm (RED)

Miêu tả
Vật liệu:NITRILE
Part No:PF286.095.360
Mã phụ kiện:286.095.360
Weight (lbs):0.15
Trọng lượng (kgs):0.07
 Ứng dụng cho bơm :S05/07/10
286-095-354

Màng bơm (SOLID RED)

Ứng dụng cho bơm:
Vật liệuSANTOPRENE®
Part No:PF286.095.354
Mã phụ kiện:286.095.354
Weight (lbs):0.06
Trọng lượng(kgs):0.03
 Ứng dụng cho bơm: S05/07/10
286-020-604

Màng bơm (OVERLAY)

Miêu tả
Vật liệu:PTFE
Part No:PF286.020.604
Mã phụ kiện:286.020.604
Weight (lbs):0.51
Trọng lượng (kgs):0.23
Sử dụng cho bơm:S20
 286-015-604
Màng bơm:  Miêu tả
Material:PTFE
Part No:PF286.015.604
OEM No:
Weight (lbs):0.20
Weight (kgs):0.09

Compatible Pump Models:S1F

 286-008-365

Màng bơm (GREEN)

Miêu tả
Vật liệu:NEOPRENE
Part No:PF286.008.365
Mã phụ kiện:286.008.365
Weight (lbs):0.33
Trọng lượng (kgs):0.15

Ứng dụng cho bơm: S1F

 286-008-364

Màng bơm (BLUE)

Description:
Vật liệuEPDM
Part No:PF286.008.364
Mã phụ kiện:286.008.364
Weight (lbs):0.29
Trọng lượng (kgs):0.13
Ứng dụng cho bơm: S1F
286-008-363

DIAPHRAGM (YELLOW)

Description:
Material:FKM
Part No:PF286.008.363
Mã sản phẩm:286.008.363
Weight (lbs):0.47
Weight (kgs):0.22
 Compatible Pump Models: S1F
286-008-360

DIAPHRAGM (RED)

Description:
Material:NITRILE
Part No:PF286.008.360
Mã sản phẩm:286.008.360
Weight (lbs):0.33
Weight (kgs):0.15
 Compatible Pump Models: S1F
286-008-354

DIAPHRAGM (SOLID RED)

Description:
Material:SANTOPRENE®
Part No:PF286.008.354
Mã sản phẩm:286.008.354
Weight (lbs):0.18
Weight (kgs):0.08
 Compatible Pump Models: S1F
286-007-365

DIAPHRAGM (GREEN)

Description:
Material:NEOPRENE
Part No:PF286.007.365
Mã sản phẩm:286.007.365
Weight (lbs):0.99
Weight (kgs):0.45
 Compatible Pump Models: S20
286-007-364

DIAPHRAGM (BLUE)

Description:
Material:EPDM
Part No:PF286.007.364
Mã sản phẩm:286.007.364
Weight (lbs):0.88
Weight (kgs):0.40
Compatible Pump Models: S20
286-007-363

DIAPHRAGM (YELLOW)

Description:
Material:FKM
Part No:PF286.007.363
Mã sản phẩm:286.007.363
Weight (lbs):1.42
Weight (kgs):0.64
 Compatible Pump Models: S20
286-007-363

DIAPHRAGM (RED)

Description:
Material:NITRILE
Part No:PF286.007.360
Mã sản phẩm:286.007.360
Weight (lbs):1.10
Weight (kgs):0.50
Compatible Pump Models: S20
286-007-354

DIAPHRAGM (SOLID RED)

Description:
Material:SANTOPRENE®
Part No:PF286.007.354
Mã sản phẩm:286.007.354
Weight (lbs):0.55
Weight (kgs):0.25
Compatible Pump Models: S20
286-005-365

DIAPHRAGM (GREEN)

Description:
Material:NEOPRENE
Part No:PF286.005.365
Mã sản phẩm:286.005.365
Weight (lbs):0.57
Weight (kgs):0.26
 Compatible Pump Models: S15/20
mua-hang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Review Màng bơm cho bơm màng sandpiper S05-S07-S1F-S15-S20-S30.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *