Bảo hành

Chính sách bảo hành

Thời hạn bảo hành: 12 tháng kể từ ngày mua hàng

Địa điểm bảo hành: TẠI CÔNG TY TNHH VIMEX

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

  1. Sử dụng đúng lưu chất, nhiệt độ và nguồn điện cho phép
  2. Sản phẩm bị lỗi do lỗi của nhà sản xuất
  3. Lắp đặt và sử dụng theo đúng tài liệu hướng dẫn kèm theo
  4. Không bảo hành đối với trường hợp
  • Khách hàng tự ý tháo mở sửa chữa trước khi báo cho đơn vị chịu trách nhiệm bảo hành
  • Làm rơi vỡ sản phẩm
  • Hao mòn trong quá trình sử dụng