Bi cho bơm màng sandpiper – usa s05 s10 s07 s1f S15 s20 s30

Balls – Bi bơm màng

050-042-600

Bi, CHECK

Miêu tả:

Vật liệuPTFE
Part No:PF050.042.600
Mã sản phẩm:PF050.042.600
Khối lượng (lbs):0.22
Weight (kgs):0.100
 050-038-354

Bi

Miêu tả:

Vật liệu:SANTOPRENE®
Part No:PF050.038.354
Mã sản phẩm:050.038.354
Khối lượng (lbs):0.21
Weight (kgs):0.095
 050-036-354

Bi, CHECK

Miêu tả:

Vật liệu:SANTOPRENE®
Part No:PF050.036.354
Mã sản phẩm:050.036.354
Khối lượng (lbs):0.15
Weight (kgs):0.068
 050-042-354

Bi, (Chấm đỏ)

Miêu tả:

Vật liệu:SANOTPRENE®
Part No:PF050.042.354
Mã sản phẩm:050.042.354
Khối lượng (lbs):0.09
Weight (kgs):0.04
Dùng thay thế vào bơm : S1F
 050-005-354

Bi, CHECK (Mầu đỏ)

Description:
Vật liệu:SANTOPRENE®
Part No:PF050.005.354
Mã sản phẩm:050.005.354
Khối lượng (lbs):0.22
Weight (kgs):0.10
Dùng thay thế cho model : S15
 050-005-360

BALL, CHECK (RED)

Description:
Vật liệu:NITRILE
Part No:PF050.005.360
Mã sản phẩm:050.005.360
Khối lượng (lbs):0.33
Weight (kgs):0.15
Ứng dụng cho models: S15
 050-005-363

BALL, CHECK (YELLOW)

Miêu tả:
Vật liệu:FKM
Part No:PF050.005.363
Mã sản phẩm:050.005.363
Khối lượng (lbs):0.33
Weight (kgs):0.15
Ứng dụng cho model: S15
 050-005-364

BALL, CHECK (BLUE)

Description:
Vật liệu:EPDM
Part No:PF050.005.364
Mã sản phẩm:050.005.364
Khối lượng (lbs):0.33
Weight (kgs):0.15
Compatible Pump Models: S15
 050-005-365

BALL, CHECK (GREEN)

Description:
Vật liệu:NEOPRENE
Part No:PF050.005.365
Mã sản phẩm:050.005.365
Khối lượng (lbs):0.66
Weight (kgs):0.30
Compatible Pump Models: S15
 050-005-365

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF050.010.600
Mã sản phẩm:050.010.600
Weight (lbs):0.44
Weight (kgs):0.20
Compatible Pump Models: S15
 050-014-354

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:SANTOPRENE®
Part No:PF050.014.354
Mã sản phẩm:050.014.354
Khối lượng (lbs):0.79
Weight (kgs):0.36
Compatible Pump Models: S30
 050-014-360

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:NITRILE
Part No:PF050.014.360
Mã sản phẩm:050.014.360
Khối lượng (lbs):1.26
Weight (kgs):0.57
Compatible Pump Models: S30
 050-014-365

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:NEOPRENE
Part No:PF050.014.365
Mã sản phẩm:050.014.365
Khối lượng (lbs):1.27
Weight (kgs):0.58
Compatible Pump Models:  S30
 050-015-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF050.015.600
Mã sản phẩm:050.015.600
Khối lượng (lbs)1.98
Weight (kgs):0.90
Compatible Pump Models: S30
 050-017-354

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Vật liệu:SANTOPRENE®
Part No:PF050.017.354
Mã sản phẩm:050.017.354
Khối lượng (lbs)0.40
Weight (kgs):0.18
Compatible Pump Models: S20
 050-017-360

BALL, CHECK (RED-2 DOTS)

Description:
Vật liệu:NITRILE
Part No:PF050.017.360
Mã sản phẩm:
Khối lượng (lbs):0.58
Weight (kgs):0.26
Compatible Pump Models: S20
 050-017-364

BALL, CHECK (BLUE-2 DOTS)

Description:
Vật liệu:EPDM
Part No:PF050.017.364
Mã sản phẩm:050.017.364
Khối lượng (lbs):0.58
Weight (kgs):0.26
Compatible Pump Models: S20
 050-017-365

BALL, CHECK (GREEN-2 DOTS)

Description:
Vật liệu:NEOPRENE
Part No:PF050.017.365
Mã sản phẩm:050.017.365
Khối lượng (lbs):0.57
Weight (kgs):0.26
Compatible Pump Models:  S20
 050-022-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF050.018.600
Mã sản phẩm:050.018.600
Khối lượng (lbs):0.86
Weight (kgs):0.39
Compatible Pump Models: S20
 050-022-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF050.022.600
Mã sản phẩm:050.022.600
Khối lượng (lbs):0.02
Weight (kgs):0.01
Compatible Pump Models: S05
 050-027-354

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Vật liệu:SANTOPRENE®
Part No:PF050.027.354
Mã sản phẩm:050.027.354
Khối lượng (lbs):0.03
Weight (kgs):0.02
Compatible Pump Models: S05
 050-027-360

BALL, CHECK (RED)

Description:
Vật liệu:NITRILE
Part No:PF050.027.360
Mã sản phẩm:050.027.360
Khối lượng (lbs):0.02
Weight (kgs):0.01
Compatible Pump Models: S05
 050-027-365

BALL, CHECK (GREEN)

Description:
Vật liệu:NEOPRENE
Part No:PF050.027.365
Mã sản phẩm:050.027.365
Khối lượng (lbs)0.02
Weight (kgs):0.01
Compatible Pump Models: S05
 050-028-354

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Vật liệu:SANTOPRENE®
Part No:PF050.028.354
Mã sản phẩm:050.028.354
Khối lượng (lbs):0.06
Weight (kgs):0.03
Compatible Pump Models: S1F /07/10
 050-028-360

BALL, CHECK (RED)

Description:
Vật liệu:NITRILE
Part No:PF050.028.360
Mã sản phẩm:050.028.360
Khối lượng (lbs):0.05
Weight (kgs):0.02
Compatible Pump Models: S1F
 050-028-365

BALL, CHECK (GREEN)

Description:
Vật liệu:NEOPRENE
Part No:PF050.028.365
Mã sản phẩm:050.028.365
Khối lượng (lbs):0.05
Weight (kgs):0.02
Compatible Pump Models: S1F
050-028-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF050.028.600
Mã sản phẩm:050.028.600
Khối lượng (lbs):0.06
Weight (kgs):0.03
Compatible Pump Models: S1F /07/10
 050-036-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF050.036.600
Mã sản phẩm:050.036.600
Khối lượng (lbs):0.66
Weight (kgs):0.30
Compatible Pump Models: S15
 050-038-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF050.038.600
Mã sản phẩm:050.038.600
Khối lượng (lbs)1.03
Weight (kgs):0.47
Compatible Pump Models: S20
 050-039-600

BALL, CHECK

Description:
Vật liệu:PTFE
Part No:PF050.039.600
OEM No:050.039.600
Khối lượng (lbs):2.20
Weight (kgs):1.00
Compatible Pump Models: S30

mua-hang

Review Bi cho bơm màng sandpiper – usa s05 s10 s07 s1f S15 s20 s30.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *