Phụ tùng bơm màng sandpiper khoang bơm s05 s1f s07 s10 s15 s20 s30

Công ty TNHH VIMEX cung cấp phụ tùng thay thế cho bơm màng sandpiper, dùng lắp đặt cho các model s05 s1f s07 s10 s15 s20 s30

Hàng  trong kho có sẵn với khối lượng lớn. Chi tiết mã phụ tùng như sau

196-177-551

Khoang bơm, Trong 196-177-551

Description:
Vật liệu:POLYPRO
Part No:PF196.177.551
Mã phụ tùng196.177.551
Weight (lbs):1.70
Trọng lượng (kgs):0.77
Sử dụng cho bơm: S1F
196-157-552

Khoang bơm, Bên ngoài

Description:
Vật liệu:POLYPRO
Part No:PF196.157.552
Mã phụ kiện:
Weight (lbs):3.13
Trọng lượng (kgs):1.42
Sự dụng cho bơm:  S1F
196-200-156

Khoang bơm, bên ngoài

Description:
Vật liệu:Nhôm
Part No:PF196.200.156
Mã phụ kiện:196.200.156
Weight (lbs):14.74
Khối lượng (kgs):6.700
Dùng cho bơm: S30
196-178-552

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:POLYPRO
Part No:PF196.178.552
OEM No:196.178.552
Weight (lbs):0.66
Weight (kgs):0.30
Compatible Pump Models: S05
196-173-157

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:ALUMINUM
Part No:PF196.173.157
OEM No:
Weight (lbs):2.29
Weight (kgs):1.04
Compatible Pump Models: S1F

Chamber, Outer – Order interchangeable part PF196.173.157

Description:
Material:
Part No:PF196.173.156
OEM No:196.173.156
Weight (lbs):2.29
Weight (kgs):1.04
Compatible Pump Models: S1F
196-173-110

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:SS 316
Part No:PF196.173.110
OEM No:196.173.110
Weight (lbs):6.47
Weight (kgs):2.94
Compatible Pump Models: S1F
196-171-157

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:ALUMINUM
Part No:PF196.171.157
OEM No:196.171.157
Weight (lbs):2.20
Weight (kgs):1.00
Compatible Pump Models: S05
196-171-110

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:SS 316
Part No:PF196.171.110
OEM No:196.171.110
Weight (lbs):3.52
Weight (kgs):1.60
Compatible Pump Models: S05
196-170-157

CHAMBER, INNER

Description:
Material:ALUMINUM
Part No:PF196.170.157
OEM No:196.170.157
Weight (lbs):4.28
Weight (kgs):1.95
Compatible Pump Models: S15
196-169-157

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:ALUMINUM
Part No:PF196.169.157
OEM No:196.169.157
Weight (lbs):5.94
Weight (kgs):2.70
Compatible Pump Models: S15
196-169-110

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:SS 316
Part No:PF196.169.110
OEM No:196.169.110
Weight (lbs):17.38
Weight (kgs):7.90
Compatible Pump Models: S15
196-169-010

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:CAST IRON
Part No:PF196.169.010
OEM No:
Weight (lbs):17.38
Weight (kgs):7.90
Compatible Pump Models: S15
196-168-157

CHAMBER, INNER

Description:
Material:ALUMINUM
Part No:PF196.168.157
OEM No:196.168.157
Weight (lbs):3.85
Weight (kgs):1.75
Compatible Pump Models: S20
196-167-156

Chamber, Outer – Order interchangeable part PF196.167.157

Description:
Material:
Part No:PF196.167.156
OEM No:196.167.156
Weight (lbs):8.36
Weight (kgs):3.80
Compatible Pump Models:S20
196-167-157

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:ALUMINUM
Part No:PF196.167.157
OEM No:196.167.157
Weight (lbs):8.36
Weight (kgs):3.80
Compatible Pump Models: S20
196-167-110

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:SS 316
Part No:PF196.167.110
OEM No:196.167.110
Weight (lbs):22.00
Weight (kgs):10.00
Compatible Pump Models: S20
196-167-010

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:CAST IRON
Part No:PF196.167.010
OEM No:196.167.010
Weight (lbs):24.20
Weight (kgs):11.00
Compatible Pump Models: S20
196-165-157

CHAMBER, INNER

Description:
Material:ALUMINUM
Part No:PF196.165.157
OEM No:196.165.157
Weight (lbs):9.90
Weight (kgs):4.50
Compatible Pump Models: S30
196-164-156

Chamber, Outer – Order interchangeable part PF196.200.156

Description:
Material:
Part No:PF196.164.156
Mã sản phẩm196.164.15
Weight (lbs):14.74
Weight (kgs):6.70
Compatible Pump Models: S30
196-164-110

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:SS 316
Part No:PF196.164.110
OEM No:196.164.110
Weight (lbs):125.40
Weight (kgs):57.00
Compatible Pump Models: S30
196-164-015

CHAMBER, OUTER

Description:
Material:DUCTILE IRON
Part No:PF196.164.015
OEM No:196.164.015
Weight (lbs):42.90
Weight (kgs):19.50
Compatible Pump Models: S30

http://bomcn

mua-hang

 

Review Phụ tùng bơm màng sandpiper khoang bơm s05 s1f s07 s10 s15 s20 s30.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *