Bơm màng hiệu FTI có thể sử dụng thay thế cho bơm màng Aro, Xuất xứ USA. Chất lượng tốt, giá hợp lý

Mô tả sản phẩm bơm màng FTI, Aro Hình ảnh bơm FTI ,  xuất xứ USA Hình ảnh bơm màng Aro

Bơm màng 1/2 inch

Vật liệu: Vỏ nhựa, màng santo®
Mã bơm FTI: PF66605J-3EB
Mã bơm Aro: 66605J-3EB
Weight (lbs): 7.28
KL (kgs): 3.3
Vật liệu màng, bi Teflon
Đế, vỏ Nhựa PP
Cổng kết nối 1/2 inch NPT
aro-fti-66605j-3eb aro-66605j-344c

 
 
 
 
aro-fti-66605j-3eb
Bơm màng Aro 1/2 inch
aro-66605j-344c
Bơm màng FTI 1/2 inch

Download tài liệu tại đây