Bơm màng hiệu FTI có thể sử dụng thay thế cho bơm màng Aro, Xuất xứ USA. Chất lượng tốt, giá hợp lý

 

Mô tả sản phẩm Hình ảnh bơm FTI  xuất xứ USA Hình ảnh bơm Aro. Thương hiệu USA. Nhà máy sản xuất china
Bơm màng Aro® Model tương đương hiệu FTI 1″ BSP

Miêu tả
Vật liệu Vỏ nhôm/màng PTFE
Mã sản phẩm FTI: PF666120-344-C
Mã sản phẩm Aro: 666120-344-C
Weight (lbs): 19.40
Khối lượng (kgs): 8.8
aro-fti-666120-344-c 666120-344c-pump-1-inch

Bơm màng ARO® Model tương tự  1″ NPT

Miêu tả:
Vật liệu: ALUMINUM/PTFE
Mã bơm màng FTI: PF666100-344-C
Mã bơm màng Aro: 666100-344-C
Weight (lbs): 19.40
Khối lượng (kgs): 8.8
aro-fti-666100-344-c 666120-344c-pump-1-inch
Bơm màng Aro, loại thay thế 1″ BSP
Miêu tả:
Vật liệu Vỏ nhôm/ Màng santo®
Mã bơm màng FTI: PF666120-3EB-C
Mã bơm màng Aro: 666120-3EB-C
Weight (lbs): 18.96
KL (kgs): 8.6
aro-fti-pf666120-3eb-c 666120-344c-pump-1-inch

Bơm màng Aro loại thay thế 1″ NPT

Miêu tả:
Vật liêu: Vỏ nhôm, màng santo
Model bơm màng FTI: PF666100-3EB-C
Model bơm màng aro: 666100-3EB-C
Weight (lbs): 18.96
KL (kgs): 8.6
 
 
aro-fti-666100-3eb-c 666120-344c-bom-mang-aro

Bơm màng , ARO® loại thay thế 1/2″

Mô tả:
Vật liệu: Vỏ PP/ Màng PTFE
Mã bơm FTI: PF66605J-344
Mã bơm Aro: 66605J-344
Weight (lbs): 7.50
KL (kgs): 3.4
 
aro-fti-66605j-344c aro-66605j-344c

Bơm màng, ARO® loại tương tự 1/2″

Miêu tả
Vật liệu: Vỏ nhựa, màng santo®
Mã bơm FTI: PF66605J-3EB
Mã bơm Aro: 66605J-3EB
Weight (lbs): 7.28
KL (kgs): 3.3
aro-fti-66605j-3eb aro-66605j-344c

mua-hang

 
 
 
 
666120-344c-pump-1-inch
Bơm màng Aro 1 inch
aro-fti-pf666120-3eb-c
Bơm màng FTI 1 inch
aro-fti-66605j-3eb
Bơm màng Aro 1/2 inch
aro-66605j-344c
Bơm màng FTI 1/2 inch

Download tài liệu tại đây