Phụ kiện cho bơm màng wilden van, bi, ống lót, màng, oring, vòng đệm, trục, đế

Giá : đ

Số lượng

Công ty TNHH Vimex chuyên cung cấp các loại bơm nhập khẩu và phụ kiện cho bơm màng. Cam kết hàng chính hãng, đúng chủng loại nếu khách hàng cung cấp cho chúng tôi đầy đủ model hoặc mã code của sản phẩm

 ph_wilden  Phụ kiện bơm Wilden gồm:

1. Van chia khí

2. Bi

3. Ống lót

4. Màng

5. O-ring

6. Vòng đệm

7. Trục

8. Đế

 

 

1 Bảng mã code Van chia khí

Mã van wilden Mô tả chi tiết
01-2000-07 Air Valve, Brass, M1/T1
02-2000-07 Air Valve, Brass, M2/T2
04-2050-07 Air Valve, Brass, M4/T4
04-2080-07 Air Valve, Brass, M4/T4
04-2000-07 Air Valve, Brass, M4/T4 W/Oil Bottle
08-2000-07 Air Valve, Brass, M8/T8
08-2050-07 Air Valve, Brass, Threaded for Oil Bottle
08-2080-07 Air Valve, Brass, with Oil Bottle
15-2000-07 Air Valve, Brass, M15/T15
15-2050-07 Air Valve, Brass, Threaded for Oil Bottle
15-2080-07 Air Valve, Brass, with Oil Bottle

 2 Bảng mã code Bi

Phụ kiện bơm màng Bi gồm các vật liệu như viton, buna, PTFE, hytrel, santo, neo, EPDM

Mã bi wilden Mô tả chi tiết
01-1080-53 Van bi, Viton
01-1080-52 Van bi, Buna
01-1080-55 Van bi, PTFE
01-1080-56 Van bi, Hytrel
01-1080-58 Van bi, Santoprene
02-1080-51 Van bi, Neoprene
02-1080-52 Van bi, Buna
02-1080-53 Van bi, Viton
02-1080-54 Van bi, EPDM
02-1080-55 Van bi, PTFE
02-1080-56 Van bi, Hytrel
02-1080-58 Van bi, Santoprene
02-1085-51 Van bi, Neoprene, Bolted
02-1085-52 Van bi, Buna, Bolted
02-1085-53 Van bi, Viton, Bolted
02-1085-54 Van bi, EPDM, Bolted
02-1085-55 Van bi, PTFE, Bolted
02-1085-56 Van bi, EPDM, Bolted
02-1085-58 Van bi, Santoprene, Bolted
04-1080-51 Van bi, Neoprene
04-1080-52 Van bi, Buna
04-1080-53 Van bi, Viton
04-1080-54 Van bi, EPDM
04-1080-55 Van bi, PTFE
04-1080-56 Van bi, Hytrel
04-1080-58 Van bi, Santoprene
08-1080-51 Van bi, Neoprene
08-1080-52 Van bi, Buna
08-1080-53 Van bi, Viton
08-1080-54 Van bi, EPDM
08-1080-55 Van bi PTFE
08-1080-56 Van bi, Hytrel
08-1080-58 Van bi, Santoprene
08-1450-51 Ball, Check, Neoprene
15-1080-51 Van bi, Neoprene
15-1080-52 Van bi, Buna
15-1080-53 Van bi Viton
15-1080-54 Van bi, EPDM
15-1080-55 Van bi, PTFE
15-1080-56 Van bi, Hytrel
15-1080-58 Van bi, Santoprene

3 Bảng mã code ống lót

Mã ống lót Mô tả chi tiết
08-3300-07 Bushing, Press Fit, M8, Brass
08-6950-07 Bushing, Valve Body
15-3300-07 Bushing, Press Fit, M15, Brass

4 Bảng mã code Màng bơm

Màng bơm của bơm Wilden có các vật liệu như neo, buna, viton, PTFE, hytrel, santo, EPDM và 2 màng backup là neo backup, hytrel back up

Mã màng bơm Mô tả chi tiết
01-1010-51 Màng bơm Neoprene
01-1010-52 Màng bơm Buna
01-1010-53 Màng bơm, Viton
01-1010-55 Màng bơm, PTFE
01-1010-56 Màng bơm, Hytrel
01-1010-58 Màng bơm, Santoprene
01-1060-51 Màng bơm, Neo Backup
02-1010-51 Màng bơm, Neoprene
02-1010-52 Màng bơm, Buna
02-1010-53 Màng bơm, Viton
02-1010-54 Màng bơm, EPDM
02-1010-55 Màng bơm, PTFE
02-1010-56 Màng bơm, Hytrel
02-1010-58 Màng bơm, Santoprene
02-1060-51 Màng bơm, Neo Backup
04-1010-51 Màng bơm, Neoprene
04-1010-52 Màng bơm, Buna
04-1010-53 Màng bơm, Viton
04-1010-54 Màng bơm, EPDM
04-1010-55 Màng bơm, PTFE
04-1010-55-42 Màng bơm, PTFE, Bolted
04-1010-56 Màng bơm, Hytrel
04-1010-58 Màng bơm, Santoprene
04-1060-51 Màng bơm, Neoprene Backup
04-1060-56 Màng bơm, Hytrel Backup
08-1010-51 Màng bơm, Neoprene
08-1010-52 Diaphragm, Buna
08-1010-53 Màng bơm, Viton
08-1010-54 Màng bơm, EPDM
08-1010-55 Màng bơm, PTFE
08-1010-55-42 Màng bơm, PTFE, Bolted
08-1010-56 DMàng bơm, Hytrel
08-1010-58 Màng bơm, Santoprene
08-1060-51 Màng bơm, Neoprene Backup
08-1060-56 Màng bơm, Hytrel Backup
15-1010-51 Màng bơm, Neoprene
15-1010-52 Màng bơm, Buna
15-1010-53 Màng bơm, Viton
15-1010-54 Màng bơm, EPDM
15-1010-55 Màng bơm, PTFE
15-1010-55-42 Màng bơm, PTFE, Bolted
15-1010-56 Màng bơm, Hytrel
15-1010-58 Màng bơm, Santoprene
15-1060-51 Màng bơm, Neoprene Backup
15-1060-56 Màng bơm, Hytrel Backup

5 Bảng mã code Oring

Oring của bơm Wilden có các vật liệu như buna, PTFE, EPDM, santo, viton, hytrel

Wilden® Item Number Description
00-1200-55 O-Ring, PTFE
00-1260-52 Valve Seat O-Ring Buna
00-1260-54 Valve Seat O-Ring EPDM
00-1260-58 Valve Seat O-Ring Santoprene
00-1260-60 Valve Seat O-Ring PTFE/Viton
00-1300-52 O-Ring Buna
00-1300-60 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
01-1200-52 Valve Seat O-Rings, Buna
01-1200-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
01-1200-56 Valve Seat O-Rings, Hytrel
01-1200-58 Valve Seat O-Rings, Santoprene
01-1200-60-520 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
01-1205-60 O-Ring, Encapsulated PTFE
01-1300-52 Manifold O-Ring, Buna
01-1300-55 Manifold O-Ring, PTFE
01-1300-56 Manifold O-Ring, Hytrel
01-1300-58 Manifold O-Ring, Santoprene
01-1300-60-500 Manifold O-Ring, PTFE/Viton
01-2390-52 End Cap O-Ring, Buna
01-2395-52 End Cap O-Ring, Buna, P1
01-3200-52 Center Block O-Ring, Buna
01-3220-55 Glyd Ring
02-1200-52 Valve Seat O-Rings, Buna
02-1200-52-400 Valve Seat O-Ring, Buna, T2 Champ
02-1200-54 Valve Seat O-Rings, EPDM
02-1200-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
02-1200-56 Valve Seat O-Rings, Hytrel
02-1200-58 Valve Seat O-Rings, Santoprene
02-1200-58-400 Valve Seat O-Rings, Santoprene
02-1200-59-500 Valve Seat O-Rings, TF/TS, Champ
02-1200-60-400 Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
02-1200-60-500 Valve Seat O-Rings, TF/VT, Champ
02-1205-51 Valve Seat O-Rings, Neoprene
02-1205-52 Valve Seat O-Rings, Buna
02-1205-53 Valve Seat O-Rings, Viton
02-1205-54 Valve Seat O-Rings, EPDM
02-1205-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
02-1205-56 Valve Seat O-Rings, Hytrel
02-1205-58 Valve Seat O-Rings, Santoprene
02-1220-58 Top Retainer O-Ring, Santoprene
02-1220-59 Top Retainer O-Ring, TF/TS
02-1220-60 Top Retainer O-Ring, PTFE/Viton
02-1300-58-400 Manifold O-Ring, Santoprene
02-1300-60-400 Manifold O-Ring, PTFE/Viton
02-1370-58 Valve Seat O-Ring, Santoprene
02-1372-50 Valve Seat O-Ring, Polyurethane
02-1372-51 Valve Seat O-Ring, Neoprene
02-1372-53 Valve Seat O-Ring, Viton
02-1372-54 Valve Seat O-Ring, EPDM
02-1372-56 Valve Seat O-Ring, Hytrel
02-1372-58 Valve Seat O-Ring, Santoprene
02-2390-52 O-Ring, End Cap, Buna
02-3200-52 Center Block O-Ring, Buna
02-3200-52-200 Center Block O-Ring, Buna, LF
02-3210-55-225 Glyd Ring
04-1200-52-500 Valve Seat O-Rings, Buna
04-1200-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
04-1200-60-500 Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
04-1205-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
04-1300-52-500 Manifold O-Ring, Buna
04-1300-60-500 Manifold O-Ring, PTFE/Viton
04-1370-55 Valve Seat O-Ring, PTFE
04-1371-52 Valve Seat O-Ring, Buna
04-1371-58 Valve Seat O-Ring, Santoprene
04-1371-60 Manifold O-Ring, PTFE/Viton
04-2390-52 End Cap O-Ring, Buna
04-2390-52-700 Top Retainer O-Ring, Buna
05-1370-60 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
08-1200-52-500 Valve Seat O-Rings, Buna
08-1200-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
08-1200-58-500 Valve Seat O-Ring, Santoprene
08-1200-59-500 Valve Seat O-Ring, PTFE/Silicone, Encap
08-1200-60-500 Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton, Encap
08-1205-52 Valve Seat O-Rings, Buna
08-1205-58 Valve Seat O-Rings, Santoprene
08-1205-60 Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
08-1300-52-500 Manifold O-Ring, Buna, Champ
08-1300-60-500 Manifold O-Ring, PTFE/Viton, Champ
08-1371-52 Valve Seat O-Ring, Buna
08-1371-58 Valve Seat O-Ring, Santoprene
08-1371-60 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
08-2390-52 End Cap O-Ring, Buna
08-3200-52 Center Block O-Ring, Buna
15-1200-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
15-1205-60 Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
15-1300-60 Manifold O-Rings, PTFE/Viton
15-1370-60 O-Rings, PTFE/Viton
15-2390-52 End Cap O-Rings, Buna
15-3200-52 Center Block O-Ring, Buna
15-3210-55-225 Glyd Ring
70-1280-55 O-Ring, PTFE

6 Bảng mã code Vòng đệm

Vòng đệm bơm Wilden có các vật liệu như neo, buna, viton, PTFE, santo, EPDM

Mã vòng đệm Mô tả chi tiết
01-2600-30 Gasket, Air Valve, Fiber
01-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna
01-2615-52 Gasket, Air Valve, Buna, P1
01-2620-52 Gasket, Air Valve, PX1
01-3500-30 Gasket, Muffler Plate, Fiber
01-3500-52 Gasket, Muffler Plate, Buna
01-3500-55 Gasket, Muffler Plate, PTFE
01-3502-52 Gasket, Muffler Plate, Buna, PX1
01-3505-52 Gasket, Muffler Plate, Buna, P1
02-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna
02-3500-52-110 Gasket, Muffler Plate
02-3500-52-500 Gasket, Muffler Plate
02-3502-52 Gasket, Muffler Plate, PX2
04-1325-51 Gasket, Bolted, T-Section, Neoprene
04-1325-52 Gasket, Bolted, T-Section, Buna
04-1325-53 Gasket, Bolted, T-Section, Viton
04-1325-55 Gasket, Bolted, T-Section, PTFE
04-1325-58 Gasket, Bolted, T-Section, Santoprene
04-1375-55 Gasket, T-Section, 1 1/2″ EHEDG, TF
04-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna
04-2600-55 Gasket, Air Valve, PTFE
04-2604-52 Gasket, Air Valve, Buna, W4
04-2605-52 Gasket, Air Valve, Buna, W4
04-2620-52 Gasket, Air Valve, P4
04-3500-52 Gasket, Muffler Plate, Buna
04-3500-52-700 Gasket, Muffler Plate, Buna, P4
04-3500-55 Gasket, Muffler Plate, PTFE
04-3502-52 Gasket, Muffler Plate, PV4
04-3520-30 Center Block Gasket, Fiber
04-3520-52 Center Block Gasket, Buna
04-3521-52 Center Block Gasket, Buna, W4
04-3522-52 Center Block Gasket, Buna, W4 Sub
04-3524-52 Center Block Gasket, Buna, W4 SS
04-3525-52 Center Block Gasket, Buna, P4
04-3526-52 Center Block Gasket, Buna, P4/P8
04-3527-52 Center Block Gasket, Buna, W4
04-3529-52 Center Block Gasket, Buna, PV4-PV15
08-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna
08-2604-52 Gasket, Air Valve, Buna, W8
08-2605-52 Gasket, Air Valve, Buna, W8
08-3520-30 Center Block Gasket, Fiber
08-3520-52 Center Block Gasket, Buna
08-3521-52 Center Block Gasket, Buna, W8
08-3522-52 Center Block Gasket, Buna, W8 Sub
08-3524-52 Center Block Gasket, Buna, W8 SS
08-3527-52 Center Block Gasket, Buna, W8
15-1126-51 Seat/Gasket Combo, Neoprene
15-1126-52 Seat/Gasket Combo, Buna
15-1126-54 Seat/Gasket Combo, EPDM
15-1126-56 Seat/Gasket Combo, EPDM
15-1126-58 Seat/Gasket Combo, Santoprene
15-1325-52 Gasket, T-Section, Buna
15-1325-54 Gasket, T-Section, EPDM
15-1325-55 Gasket, T-Section, PTFE
15-2600-30 Gasket, Air Valve, Fiber
15-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna
15-2615-52 Gasket, Air Valve, Buna, P15
15-3505-52 Gasket, Muffler Plate
15-3520-30 Center Block Gasket, Fiber
15-3520-52 Center Block Gasket, Buna
15-3521-52 Center Block Gasket, Buna, W15
15-3522-52 Center Block Gasket, Buna, W15 Sub
15-3523-52 Center Block Gasket, Buna, W15 Plastic
15-3524-52 Center Block Gasket, Buna, W15 SS
15-3525-52 Center Block Gasket, Buna, P15
15-3527-52 Center Block Gasket, Buna, W15
15-3528-52 Center Block Gasket, Buna, T810/1510

7 Bảng mã code Trục bơm

Trục bơm chủ yếu được làm từ vật liệu Thép cacbon và Thép không gỉ

Mã Trục bơm Mô tả chi tiết
01-3800-09 D-Dent Shaft, Combo, M1, Carbon Steel
01-3800-09-07 Straight Shaft, Combo, T1, Carbon Steel
01-3810-09 Shaft, Pro-Flo, P1, Carbon Steel
02-3800-03 D-Dent, Non-PTFE, M2 Stainless Steel
02-3800-09 Shaft, D-Dent, Non-PTFE, M2, Carbon Steel
02-3800-09-07 Shaft, Straight, Non-PTFE, M2, Carbon Steel
02-3810-09 Shaft, Non-PTFE, P2, Carbon Steel
02-3820-09 D-Dent Shaft, PTFE, M2, Stainless Steel
02-3820-09-07 Straight Shaft, PTFE, Carbon Steel
02-3840-09 Shaft, PTFE. P2, Carbon Steel
04-3800-03 D-Dent Shaft, Non-PTFE, M4, Stainless Steel
04-3800-09 D-Dent Shaft, Non-PTFE, M4, Carbon Steel
04-3800-09-07 Straight Shaft, Non-PTFE, T4, Carbon Steel
04-3800-09-700 Shaft, PTFE, P4, Carbon Steel
04-3820-09 D-Dent Shaft, PTFE, M4, Carbon Steel
04-3820-09-07 Straight Shaft, PTFE, T4, Carbon Steel
04-3820-09-700 Shaft, PTFE, P4, Carbon Steel
08-3800-03 D-Dent Shaft, Non-PTFE, M8, Stainless Steel
08-3800-09 Shaft, D-Dent, Non-PTFE, M8, Carbon Steel
08-3800-09-07 Straight Shaft, Non-PTFE, T8, Carbon Steel
08-3810-09 Shaft, Non-PTFE, P8, Carbon Steel
08-3820-03 D-Dent Shaft, PTFE, M8, Stainless Steel
08-3820-09 D-Dent Shaft, PTFE, M8, Carbon Steel
08-3820-09-07 Straight Shaft, PTFE, T8, Carbon Steel
08-3840-09 Shaft, Pro-Flo, PTFE, P8, Carbon Steel
15-3800-03 D-Dent Shaft, Non-PTFE M15, Stainless Steel
15-3800-09 D-Dent Shaft, Non-PTFE, M15, Carbon Steel
15-3800-09-07 Straight Shaft, Combo, T15, Carbon Steel

8 Bảng mã code Đế

Đế bơm màng wilden cấu tạo từ nhôm, thép không gỉ, poly, PVDF, viton, neo buna, Thép cacbon, hytrel…

Mã đế bơm Mô tả chi tiết
01-1120-01 Đế van, Aluminum
01-1120-03 Đế van, Stainless Steel
01-1120-20-500 Đế van, Polypropylene
01-1120-21-500 Đế van, PVDF
01-1120-53 Đế van, Viton
02-1120-01 Đế van, Aluminum
02-1120-03 Đế van, Stainless Steel
02-1120-20-400 Đế van, Polypropylene
02-1120-20-500 Đế van, Polypropylene, Champ
02-1120-21-400 Đế van, PVDF
04-1120-20-500 Đế van, Polypropylene
04-1120-21-500 Đế van, PVDF
04-1120-51 Đế van, Neoprene
04-1120-52 Đế van, Buna
04-1120-53 Đế van, Viton
04-1120-54 Đế van, EPDM
04-1120-56 Đế van, Hytrel
04-1120-58 Đế van, Santoprene
04-1121-01 Đế van, Aluminum
04-1121-03 Đế van, Stainless Steel
04-1121-08 Đế van, Carbon Steel
04-1125-20 Đế van, Bolted
04-1125-50 Đế van, Polypropylene Bolted
04-1125-51 Đế van, Neoprene Bolted
04-1125-52 Đế van, Buna, Bolted
04-1125-53 Đế van, Viton, Bolted
04-1125-54 Đế van, EPDM, Bolted
04-1125-56 Đế van, Hytrel, Bolted
04-1125-58 Đế van, Santoprene, Bolted
08-1120-20-500 Đế van, Polypropylene
08-1120-21-500 Đế van, PVDF
08-1120-51 Đế van, Neoprene
08-1120-51-50 Đế van, Neoprene, Solids Handling
08-1120-52 Đế van, Buna
08-1120-53 Đế van, Viton
08-1120-54 Đế van, EPDM
08-1120-56 Valve Seat, Hytrel
08-1120-58 Valve Seat, Santoprene
08-1121-01 Valve Seat, Aluminum
08-1121-03 Valve Seat, Stainless Steel
08-1121-08 Valve Seat, Carbon Steel
08-1125-20 Valve Seat, Bolted
15-1120-51 Valve Seat, Neoprene
15-1120-51-50 Valve Seat, Neoprene, Solids Handling
15-1120-52 Valve Seat, Buna
15-1120-53 Valve Seat, Viton
15-1120-54 Valve Seat, EPDM
15-1120-56 Valve Seat, Hytrel
15-1120-58 Valve Seat, Santoprene
15-1121-01 Valve Seat, Aluminum
15-1121-03 Valve Seat, Stainless Steel
15-1121-08 Valve Seat, Carbon Steel
15-1126-51 Seat/Gasket, Combo, Neoprene
15-1126-52 Seat/Gasket, Combo, Buna
15-1126-54 Seat/Gasket, Combo, EPDM
15-1126-56 Seat/Gasket, Combo, Hytrel
15-1126-58 Seat/Gasket, Combo, Santoprene