Phụ kiện cho bơm màng wilden van, bi, ống lót, màng, oring, vòng đệm, trục, đế

Công ty TNHH Vimex chuyên cung cấp các loại bơm nhập khẩu và phụ kiện cho bơm màng. Cam kết hàng chính hãng, đúng chủng loại nếu khách hàng cung cấp cho chúng tôi đầy đủ model hoặc mã code của sản phẩm

 ph_wilden Phụ kiện bơm Wilden gồm:

1. Van chia khí

2. Bi

3. Ống lót

4. Màng

5. O-ring

6. Vòng đệm

7. Trục

8. Đế

 

 

1 Bảng mã code Van chia khí

Mã van wildenMô tả chi tiết
01-2000-07Air Valve, Brass, M1/T1
02-2000-07Air Valve, Brass, M2/T2
04-2050-07Air Valve, Brass, M4/T4
04-2080-07Air Valve, Brass, M4/T4
04-2000-07Air Valve, Brass, M4/T4 W/Oil Bottle
08-2000-07Air Valve, Brass, M8/T8
08-2050-07Air Valve, Brass, Threaded for Oil Bottle
08-2080-07Air Valve, Brass, with Oil Bottle
15-2000-07Air Valve, Brass, M15/T15
15-2050-07Air Valve, Brass, Threaded for Oil Bottle
15-2080-07Air Valve, Brass, with Oil Bottle

 2 Bảng mã code Bi

Phụ kiện bơm màng Bi gồm các vật liệu như viton, buna, PTFE, hytrel, santo, neo, EPDM

Mã bi wildenMô tả chi tiết
01-1080-53Van bi, Viton
01-1080-52Van bi, Buna
01-1080-55Van bi, PTFE
01-1080-56Van bi, Hytrel
01-1080-58Van bi, Santoprene
02-1080-51Van bi, Neoprene
02-1080-52Van bi, Buna
02-1080-53Van bi, Viton
02-1080-54Van bi, EPDM
02-1080-55Van bi, PTFE
02-1080-56Van bi, Hytrel
02-1080-58Van bi, Santoprene
02-1085-51Van bi, Neoprene, Bolted
02-1085-52Van bi, Buna, Bolted
02-1085-53Van bi, Viton, Bolted
02-1085-54Van bi, EPDM, Bolted
02-1085-55Van bi, PTFE, Bolted
02-1085-56Van bi, EPDM, Bolted
02-1085-58Van bi, Santoprene, Bolted
04-1080-51Van bi, Neoprene
04-1080-52Van bi, Buna
04-1080-53Van bi, Viton
04-1080-54Van bi, EPDM
04-1080-55Van bi, PTFE
04-1080-56Van bi, Hytrel
04-1080-58Van bi, Santoprene
08-1080-51Van bi, Neoprene
08-1080-52Van bi, Buna
08-1080-53Van bi, Viton
08-1080-54Van bi, EPDM
08-1080-55Van bi PTFE
08-1080-56Van bi, Hytrel
08-1080-58Van bi, Santoprene
08-1450-51Ball, Check, Neoprene
15-1080-51Van bi, Neoprene
15-1080-52Van bi, Buna
15-1080-53Van bi Viton
15-1080-54Van bi, EPDM
15-1080-55Van bi, PTFE
15-1080-56Van bi, Hytrel
15-1080-58Van bi, Santoprene

3 Bảng mã code ống lót

Mã ống lótMô tả chi tiết
08-3300-07Bushing, Press Fit, M8, Brass
08-6950-07Bushing, Valve Body
15-3300-07Bushing, Press Fit, M15, Brass

4 Bảng mã code Màng bơm

Màng bơm của bơm Wilden có các vật liệu như neo, buna, viton, PTFE, hytrel, santo, EPDM và 2 màng backup là neo backup, hytrel back up

Mã màng bơmMô tả chi tiết
01-1010-51Màng bơm Neoprene
01-1010-52Màng bơm Buna
01-1010-53Màng bơm, Viton
01-1010-55Màng bơm, PTFE
01-1010-56Màng bơm, Hytrel
01-1010-58Màng bơm, Santoprene
01-1060-51Màng bơm, Neo Backup
02-1010-51Màng bơm, Neoprene
02-1010-52Màng bơm, Buna
02-1010-53Màng bơm, Viton
02-1010-54Màng bơm, EPDM
02-1010-55Màng bơm, PTFE
02-1010-56Màng bơm, Hytrel
02-1010-58Màng bơm, Santoprene
02-1060-51Màng bơm, Neo Backup
04-1010-51Màng bơm, Neoprene
04-1010-52Màng bơm, Buna
04-1010-53Màng bơm, Viton
04-1010-54Màng bơm, EPDM
04-1010-55Màng bơm, PTFE
04-1010-55-42Màng bơm, PTFE, Bolted
04-1010-56Màng bơm, Hytrel
04-1010-58Màng bơm, Santoprene
04-1060-51Màng bơm, Neoprene Backup
04-1060-56Màng bơm, Hytrel Backup
08-1010-51Màng bơm, Neoprene
08-1010-52Diaphragm, Buna
08-1010-53Màng bơm, Viton
08-1010-54Màng bơm, EPDM
08-1010-55Màng bơm, PTFE
08-1010-55-42Màng bơm, PTFE, Bolted
08-1010-56DMàng bơm, Hytrel
08-1010-58Màng bơm, Santoprene
08-1060-51Màng bơm, Neoprene Backup
08-1060-56Màng bơm, Hytrel Backup
15-1010-51Màng bơm, Neoprene
15-1010-52Màng bơm, Buna
15-1010-53Màng bơm, Viton
15-1010-54Màng bơm, EPDM
15-1010-55Màng bơm, PTFE
15-1010-55-42Màng bơm, PTFE, Bolted
15-1010-56Màng bơm, Hytrel
15-1010-58Màng bơm, Santoprene
15-1060-51Màng bơm, Neoprene Backup
15-1060-56Màng bơm, Hytrel Backup

5 Bảng mã code Oring

Oring của bơm Wilden có các vật liệu như buna, PTFE, EPDM, santo, viton, hytrel

Wilden® Item NumberDescription
00-1200-55O-Ring, PTFE
00-1260-52Valve Seat O-Ring Buna
00-1260-54Valve Seat O-Ring EPDM
00-1260-58Valve Seat O-Ring Santoprene
00-1260-60Valve Seat O-Ring PTFE/Viton
00-1300-52O-Ring Buna
00-1300-60Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
01-1200-52Valve Seat O-Rings, Buna
01-1200-55Valve Seat O-Rings, PTFE
01-1200-56Valve Seat O-Rings, Hytrel
01-1200-58Valve Seat O-Rings, Santoprene
01-1200-60-520Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
01-1205-60O-Ring, Encapsulated PTFE
01-1300-52Manifold O-Ring, Buna
01-1300-55Manifold O-Ring, PTFE
01-1300-56Manifold O-Ring, Hytrel
01-1300-58Manifold O-Ring, Santoprene
01-1300-60-500Manifold O-Ring, PTFE/Viton
01-2390-52End Cap O-Ring, Buna
01-2395-52End Cap O-Ring, Buna, P1
01-3200-52Center Block O-Ring, Buna
01-3220-55Glyd Ring
02-1200-52Valve Seat O-Rings, Buna
02-1200-52-400Valve Seat O-Ring, Buna, T2 Champ
02-1200-54Valve Seat O-Rings, EPDM
02-1200-55Valve Seat O-Rings, PTFE
02-1200-56Valve Seat O-Rings, Hytrel
02-1200-58Valve Seat O-Rings, Santoprene
02-1200-58-400Valve Seat O-Rings, Santoprene
02-1200-59-500Valve Seat O-Rings, TF/TS, Champ
02-1200-60-400Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
02-1200-60-500Valve Seat O-Rings, TF/VT, Champ
02-1205-51Valve Seat O-Rings, Neoprene
02-1205-52Valve Seat O-Rings, Buna
02-1205-53Valve Seat O-Rings, Viton
02-1205-54Valve Seat O-Rings, EPDM
02-1205-55Valve Seat O-Rings, PTFE
02-1205-56Valve Seat O-Rings, Hytrel
02-1205-58Valve Seat O-Rings, Santoprene
02-1220-58Top Retainer O-Ring, Santoprene
02-1220-59Top Retainer O-Ring, TF/TS
02-1220-60Top Retainer O-Ring, PTFE/Viton
02-1300-58-400Manifold O-Ring, Santoprene
02-1300-60-400Manifold O-Ring, PTFE/Viton
02-1370-58Valve Seat O-Ring, Santoprene
02-1372-50Valve Seat O-Ring, Polyurethane
02-1372-51Valve Seat O-Ring, Neoprene
02-1372-53Valve Seat O-Ring, Viton
02-1372-54Valve Seat O-Ring, EPDM
02-1372-56Valve Seat O-Ring, Hytrel
02-1372-58Valve Seat O-Ring, Santoprene
02-2390-52O-Ring, End Cap, Buna
02-3200-52Center Block O-Ring, Buna
02-3200-52-200Center Block O-Ring, Buna, LF
02-3210-55-225Glyd Ring
04-1200-52-500Valve Seat O-Rings, Buna
04-1200-55Valve Seat O-Rings, PTFE
04-1200-60-500Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
04-1205-55Valve Seat O-Rings, PTFE
04-1300-52-500Manifold O-Ring, Buna
04-1300-60-500Manifold O-Ring, PTFE/Viton
04-1370-55Valve Seat O-Ring, PTFE
04-1371-52Valve Seat O-Ring, Buna
04-1371-58Valve Seat O-Ring, Santoprene
04-1371-60Manifold O-Ring, PTFE/Viton
04-2390-52End Cap O-Ring, Buna
04-2390-52-700Top Retainer O-Ring, Buna
05-1370-60Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
08-1200-52-500Valve Seat O-Rings, Buna
08-1200-55Valve Seat O-Rings, PTFE
08-1200-58-500Valve Seat O-Ring, Santoprene
08-1200-59-500Valve Seat O-Ring, PTFE/Silicone, Encap
08-1200-60-500Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton, Encap
08-1205-52Valve Seat O-Rings, Buna
08-1205-58Valve Seat O-Rings, Santoprene
08-1205-60Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
08-1300-52-500Manifold O-Ring, Buna, Champ
08-1300-60-500Manifold O-Ring, PTFE/Viton, Champ
08-1371-52Valve Seat O-Ring, Buna
08-1371-58Valve Seat O-Ring, Santoprene
08-1371-60Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
08-2390-52End Cap O-Ring, Buna
08-3200-52Center Block O-Ring, Buna
15-1200-55Valve Seat O-Rings, PTFE
15-1205-60Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
15-1300-60Manifold O-Rings, PTFE/Viton
15-1370-60O-Rings, PTFE/Viton
15-2390-52End Cap O-Rings, Buna
15-3200-52Center Block O-Ring, Buna
15-3210-55-225Glyd Ring
70-1280-55O-Ring, PTFE

6 Bảng mã code Vòng đệm

Vòng đệm bơm Wilden có các vật liệu như neo, buna, viton, PTFE, santo, EPDM

Mã vòng đệmMô tả chi tiết
01-2600-30Gasket, Air Valve, Fiber
01-2600-52Gasket, Air Valve, Buna
01-2615-52Gasket, Air Valve, Buna, P1
01-2620-52Gasket, Air Valve, PX1
01-3500-30Gasket, Muffler Plate, Fiber
01-3500-52Gasket, Muffler Plate, Buna
01-3500-55Gasket, Muffler Plate, PTFE
01-3502-52Gasket, Muffler Plate, Buna, PX1
01-3505-52Gasket, Muffler Plate, Buna, P1
02-2600-52Gasket, Air Valve, Buna
02-3500-52-110Gasket, Muffler Plate
02-3500-52-500Gasket, Muffler Plate
02-3502-52Gasket, Muffler Plate, PX2
04-1325-51Gasket, Bolted, T-Section, Neoprene
04-1325-52Gasket, Bolted, T-Section, Buna
04-1325-53Gasket, Bolted, T-Section, Viton
04-1325-55Gasket, Bolted, T-Section, PTFE
04-1325-58Gasket, Bolted, T-Section, Santoprene
04-1375-55Gasket, T-Section, 1 1/2″ EHEDG, TF
04-2600-52Gasket, Air Valve, Buna
04-2600-55Gasket, Air Valve, PTFE
04-2604-52Gasket, Air Valve, Buna, W4
04-2605-52Gasket, Air Valve, Buna, W4
04-2620-52Gasket, Air Valve, P4
04-3500-52Gasket, Muffler Plate, Buna
04-3500-52-700Gasket, Muffler Plate, Buna, P4
04-3500-55Gasket, Muffler Plate, PTFE
04-3502-52Gasket, Muffler Plate, PV4
04-3520-30Center Block Gasket, Fiber
04-3520-52Center Block Gasket, Buna
04-3521-52Center Block Gasket, Buna, W4
04-3522-52Center Block Gasket, Buna, W4 Sub
04-3524-52Center Block Gasket, Buna, W4 SS
04-3525-52Center Block Gasket, Buna, P4
04-3526-52Center Block Gasket, Buna, P4/P8
04-3527-52Center Block Gasket, Buna, W4
04-3529-52Center Block Gasket, Buna, PV4-PV15
08-2600-52Gasket, Air Valve, Buna
08-2604-52Gasket, Air Valve, Buna, W8
08-2605-52Gasket, Air Valve, Buna, W8
08-3520-30Center Block Gasket, Fiber
08-3520-52Center Block Gasket, Buna
08-3521-52Center Block Gasket, Buna, W8
08-3522-52Center Block Gasket, Buna, W8 Sub
08-3524-52Center Block Gasket, Buna, W8 SS
08-3527-52Center Block Gasket, Buna, W8
15-1126-51Seat/Gasket Combo, Neoprene
15-1126-52Seat/Gasket Combo, Buna
15-1126-54Seat/Gasket Combo, EPDM
15-1126-56Seat/Gasket Combo, EPDM
15-1126-58Seat/Gasket Combo, Santoprene
15-1325-52Gasket, T-Section, Buna
15-1325-54Gasket, T-Section, EPDM
15-1325-55Gasket, T-Section, PTFE
15-2600-30Gasket, Air Valve, Fiber
15-2600-52Gasket, Air Valve, Buna
15-2615-52Gasket, Air Valve, Buna, P15
15-3505-52Gasket, Muffler Plate
15-3520-30Center Block Gasket, Fiber
15-3520-52Center Block Gasket, Buna
15-3521-52Center Block Gasket, Buna, W15
15-3522-52Center Block Gasket, Buna, W15 Sub
15-3523-52Center Block Gasket, Buna, W15 Plastic
15-3524-52Center Block Gasket, Buna, W15 SS
15-3525-52Center Block Gasket, Buna, P15
15-3527-52Center Block Gasket, Buna, W15
15-3528-52Center Block Gasket, Buna, T810/1510

7 Bảng mã code Trục bơm

Trục bơm chủ yếu được làm từ vật liệu Thép cacbon và Thép không gỉ

Mã Trục bơmMô tả chi tiết
01-3800-09D-Dent Shaft, Combo, M1, Carbon Steel
01-3800-09-07Straight Shaft, Combo, T1, Carbon Steel
01-3810-09Shaft, Pro-Flo, P1, Carbon Steel
02-3800-03D-Dent, Non-PTFE, M2 Stainless Steel
02-3800-09Shaft, D-Dent, Non-PTFE, M2, Carbon Steel
02-3800-09-07Shaft, Straight, Non-PTFE, M2, Carbon Steel
02-3810-09Shaft, Non-PTFE, P2, Carbon Steel
02-3820-09D-Dent Shaft, PTFE, M2, Stainless Steel
02-3820-09-07Straight Shaft, PTFE, Carbon Steel
02-3840-09Shaft, PTFE. P2, Carbon Steel
04-3800-03D-Dent Shaft, Non-PTFE, M4, Stainless Steel
04-3800-09D-Dent Shaft, Non-PTFE, M4, Carbon Steel
04-3800-09-07Straight Shaft, Non-PTFE, T4, Carbon Steel
04-3800-09-700Shaft, PTFE, P4, Carbon Steel
04-3820-09D-Dent Shaft, PTFE, M4, Carbon Steel
04-3820-09-07Straight Shaft, PTFE, T4, Carbon Steel
04-3820-09-700Shaft, PTFE, P4, Carbon Steel
08-3800-03D-Dent Shaft, Non-PTFE, M8, Stainless Steel
08-3800-09Shaft, D-Dent, Non-PTFE, M8, Carbon Steel
08-3800-09-07Straight Shaft, Non-PTFE, T8, Carbon Steel
08-3810-09Shaft, Non-PTFE, P8, Carbon Steel
08-3820-03D-Dent Shaft, PTFE, M8, Stainless Steel
08-3820-09D-Dent Shaft, PTFE, M8, Carbon Steel
08-3820-09-07Straight Shaft, PTFE, T8, Carbon Steel
08-3840-09Shaft, Pro-Flo, PTFE, P8, Carbon Steel
15-3800-03D-Dent Shaft, Non-PTFE M15, Stainless Steel
15-3800-09D-Dent Shaft, Non-PTFE, M15, Carbon Steel
15-3800-09-07Straight Shaft, Combo, T15, Carbon Steel

8 Bảng mã code Đế

Đế bơm màng wilden cấu tạo từ nhôm, thép không gỉ, poly, PVDF, viton, neo buna, Thép cacbon, hytrel…

Mã đế bơmMô tả chi tiết
01-1120-01Đế van, Aluminum
01-1120-03Đế van, Stainless Steel
01-1120-20-500Đế van, Polypropylene
01-1120-21-500Đế van, PVDF
01-1120-53Đế van, Viton
02-1120-01Đế van, Aluminum
02-1120-03Đế van, Stainless Steel
02-1120-20-400Đế van, Polypropylene
02-1120-20-500Đế van, Polypropylene, Champ
02-1120-21-400Đế van, PVDF
04-1120-20-500Đế van, Polypropylene
04-1120-21-500Đế van, PVDF
04-1120-51Đế van, Neoprene
04-1120-52Đế van, Buna
04-1120-53Đế van, Viton
04-1120-54Đế van, EPDM
04-1120-56Đế van, Hytrel
04-1120-58Đế van, Santoprene
04-1121-01Đế van, Aluminum
04-1121-03Đế van, Stainless Steel
04-1121-08Đế van, Carbon Steel
04-1125-20Đế van, Bolted
04-1125-50Đế van, Polypropylene Bolted
04-1125-51Đế van, Neoprene Bolted
04-1125-52Đế van, Buna, Bolted
04-1125-53Đế van, Viton, Bolted
04-1125-54Đế van, EPDM, Bolted
04-1125-56Đế van, Hytrel, Bolted
04-1125-58Đế van, Santoprene, Bolted
08-1120-20-500Đế van, Polypropylene
08-1120-21-500Đế van, PVDF
08-1120-51Đế van, Neoprene
08-1120-51-50Đế van, Neoprene, Solids Handling
08-1120-52Đế van, Buna
08-1120-53Đế van, Viton
08-1120-54Đế van, EPDM
08-1120-56Valve Seat, Hytrel
08-1120-58Valve Seat, Santoprene
08-1121-01Valve Seat, Aluminum
08-1121-03Valve Seat, Stainless Steel
08-1121-08Valve Seat, Carbon Steel
08-1125-20Valve Seat, Bolted
15-1120-51Valve Seat, Neoprene
15-1120-51-50Valve Seat, Neoprene, Solids Handling
15-1120-52Valve Seat, Buna
15-1120-53Valve Seat, Viton
15-1120-54Valve Seat, EPDM
15-1120-56Valve Seat, Hytrel
15-1120-58Valve Seat, Santoprene
15-1121-01Valve Seat, Aluminum
15-1121-03Valve Seat, Stainless Steel
15-1121-08Valve Seat, Carbon Steel
15-1126-51Seat/Gasket, Combo, Neoprene
15-1126-52Seat/Gasket, Combo, Buna
15-1126-54Seat/Gasket, Combo, EPDM
15-1126-56Seat/Gasket, Combo, Hytrel
15-1126-58Seat/Gasket, Combo, Santoprene

 

Review Phụ kiện cho bơm màng wilden van, bi, ống lót, màng, oring, vòng đệm, trục, đế.

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *