Bơm piston thủy lực được nhập khẩu từ Trung Quốc dòng MCY, hàng có sẵn trong kho, số lượng lớn bao gồm các model phổ biến là: 2.5MCY14-1B, 2,5MCY14-1B, 5MCY14-1B, 10MCY14-1B, 25MCY14-1B, 40MCY14-1B, 63MCY14-1B,80MCY14-1B, 100MCY14-1B, 160MCY14-1B, 250MCY14-1B, 400MCY14-1B

Chi tiết thông số kỹ thuật các model phổ biến

Các model phổ biến
Model Áp sất Lưu lượng Lưu lượng Công suất Momen N.m
L/min  Kw
Mpa ml/r 1000r/min 1500r/min 1000r/min
10MCY14-1B 31.5 10 10 15 5.7 54.6
25MCY14-1B 31.5 25 25 37.5 14.1 134.9
40MCY14-1B 31.5 40 40 60 22.6 201.5
63MCY14-1B 31.5 63 63 94.5 35.8 339.9
80MCY14-1B 31.5 80 80 120 46.6 405.1
160MCY14-1B 31.5 160 160 240 92.2 880.3
250MCY14-1B 31.5 250 250 375 133.2 1272.4
400MCY14-1B 31.5 400 400 199.5 1905.2

Ứng dụng    Dùng nhiều trong ngành gỗ, sản xuất nhựa, thép, xi măng, đóng tàu, sản xuất ô tô xe máy, bao bì, giấy…
Công dụng: dùng để hút dầu từ thùng chứa , tạo áp suất để cung cấp dầu lên các bộ phận trong hệ thống

Chi tiết các model khác trong dòng bơm thủy lực

Danh sách các model bơm piston thủy lực
Model Áp lực Lưu lượng Lưu lượng lít/p Công suất Momen xoắn
Mpa ml/r 1000rpm 1500rpm 1000rpm N.m
2.5 MCY14-1B 31.5 2.5 2.5 3.75 1.43 17.5
10 MCY14-1B 31.5 10 10 15 5.7 54.6
SCY14-1B
YCY14-1B
MYCY14-1B
BCY14-1B
PCY14-1B
25 MCY14-1B 31.5 25 25 37.5 14.1 134.9
SCY14-1B
YCY14-1B
MYCY14-1B
BCY14-1B
PCY14-1B
63 MCY14-1B 31.5 63 63 94.5 35.6 339.9
SCY14-1B
YCY14-1B
MYCY14-1B
BCY14-1B
PCY14-1B
80 MCY14-1B 31.5 80 80 120 46.6 405.1
SCY14-1B
YCY14-1B
MYCY14-1B
BCY14-1B
PCY14-1B
160 MCY14-1B 31.5 160 160 240 92.2 880.3
SCY14-1B
YCY14-1B
MYCY14-1B
BCY14-1B
PCY14-1B
250 MCY14-1B 31.5 250 250   133.2 1272.4
SCY14-1B
YCY14-1B
MYCY14-1B
BCY14-1B
PCY14-1B
400 MCY14-1B 31.5 400 400   199.5 1905.2
SCY14-1B
YCY14-1B
MYCY14-1B
BCY14-1B
PCY14-1B

 

 

bom-piston-thuy-luc-mcy14-1b