van-giam-ap

Phụ kiện cho bơm màng wilden van, bi, ống lót, màng, oring, vòng đệm, trục, đế

Công ty TNHH Vimex chuyên cung cấp các loại bơm nhập khẩu và phụ kiện cho bơm màng. Cam kết hàng chính hãng, đúng chủng loại nếu khách hàng cung cấp cho chúng tôi đầy đủ model hoặc mã code của sản phẩm

 ph_wilden  Phụ kiện bơm Wilden gồm:

1. Van chia khí

2. Bi

3. Ống lót

4. Màng

5. O-ring

6. Vòng đệm

7. Trục

8. Đế

 

 

1 Bảng mã code Van chia khí

Mã van wilden Mô tả chi tiết
01-2000-07 Air Valve, Brass, M1/T1
02-2000-07 Air Valve, Brass, M2/T2
04-2050-07 Air Valve, Brass, M4/T4
04-2080-07 Air Valve, Brass, M4/T4
04-2000-07 Air Valve, Brass, M4/T4 W/Oil Bottle
08-2000-07 Air Valve, Brass, M8/T8
08-2050-07 Air Valve, Brass, Threaded for Oil Bottle
08-2080-07 Air Valve, Brass, with Oil Bottle
15-2000-07 Air Valve, Brass, M15/T15
15-2050-07 Air Valve, Brass, Threaded for Oil Bottle
15-2080-07 Air Valve, Brass, with Oil Bottle

 2 Bảng mã code Bi

Phụ kiện bơm màng Bi gồm các vật liệu như viton, buna, PTFE, hytrel, santo, neo, EPDM

Mã bi wilden Mô tả chi tiết
01-1080-53 Valve Ball, Viton
01-1080-52 Valve Ball, Buna
01-1080-55 Valve Ball, PTFE
01-1080-56 Valve Ball, Hytrel
01-1080-58 Valve Ball, Santoprene
02-1080-51 Valve Ball, Neoprene
02-1080-52 Valve Ball, Buna
02-1080-53 Valve Ball, Viton
02-1080-54 Valve Ball, EPDM
02-1080-55 Valve Ball, PTFE
02-1080-56 Valve Ball, Hytrel
02-1080-58 Valve Ball, Santoprene
02-1085-51 Valve Ball, Neoprene, Bolted
02-1085-52 Valve Ball, Buna, Bolted
02-1085-53 Valve Ball, Viton, Bolted
02-1085-54 Valve Ball, EPDM, Bolted
02-1085-55 Valve Ball, PTFE, Bolted
02-1085-56 Valve Ball, EPDM, Bolted
02-1085-58 Valve Ball, Santoprene, Bolted
04-1080-51 Valve Ball, Neoprene
04-1080-52 Valve Ball, Buna
04-1080-53 Valve Ball, Viton
04-1080-54 Valve Ball, EPDM
04-1080-55 Valve Ball, PTFE
04-1080-56 Valve Ball, Hytrel
04-1080-58 Valve Ball, Santoprene
08-1080-51 Valve Ball, Neoprene
08-1080-52 Valve Ball, Buna
08-1080-53 Valve Ball, Viton
08-1080-54 Valve Ball, EPDM
08-1080-55 Valve Ball, PTFE
08-1080-56 Valve Ball, Hytrel
08-1080-58 Valve Ball, Santoprene
08-1450-51 Ball, Check, Neoprene
15-1080-51 Valve Ball, Neoprene
15-1080-52 Valve Ball, Buna
15-1080-53 Valve Ball, Viton
15-1080-54 Valve Ball, EPDM
15-1080-55 Valve Ball, PTFE
15-1080-56 Valve Ball, Hytrel
15-1080-58 Valve Ball, Santoprene

3 Bảng mã code ống lót

Mã ống lót Mô tả chi tiết
08-3300-07 Bushing, Press Fit, M8, Brass
08-6950-07 Bushing, Valve Body
15-3300-07 Bushing, Press Fit, M15, Brass

4 Bảng mã code Màng bơm

Màng bơm của bơm Wilden có các vật liệu như neo, buna, viton, PTFE, hytrel, santo, EPDM và 2 màng backup là neo backup, hytrel back up

Mã màng bơm Mô tả chi tiết
01-1010-51 Diaphragm, Neoprene
01-1010-52 Diaphragm, Buna
01-1010-53 Diaphragm, Viton
01-1010-55 Diaphragm, PTFE
01-1010-56 Diaphragm, Hytrel
01-1010-58 Diaphragm, Santoprene
01-1060-51 Diaphragm, Neo Backup
02-1010-51 Diaphragm, Neoprene
02-1010-52 Diaphragm, Buna
02-1010-53 Diaphragm, Viton
02-1010-54 Diaphragm, EPDM
02-1010-55 Diaphragm, PTFE
02-1010-56 Diaphragm, Hytrel
02-1010-58 Diaphragm, Santoprene
02-1060-51 Diaphragm, Neo Backup
04-1010-51 Diaphragm, Neoprene
04-1010-52 Diaphragm, Buna
04-1010-53 Diaphragm, Viton
04-1010-54 Diaphragm, EPDM
04-1010-55 Diaphragm, PTFE
04-1010-55-42 Diaphragm, PTFE, Bolted
04-1010-56 Diaphragm, Hytrel
04-1010-58 Diaphragm, Santoprene
04-1060-51 Diaphragm, Neoprene Backup
04-1060-56 Diaphragm, Hytrel Backup
08-1010-51 Diaphragm, Neoprene
08-1010-52 Diaphragm, Buna
08-1010-53 Diaphragm, Viton
08-1010-54 Diaphragm, EPDM
08-1010-55 Diaphragm, PTFE
08-1010-55-42 Diaphragm, PTFE, Bolted
08-1010-56 Diaphragm, Hytrel
08-1010-58 Diaphragm, Santoprene
08-1060-51 Diaphragm, Neoprene Backup
08-1060-56 Diaphragm, Hytrel Backup
15-1010-51 Diaphragm, Neoprene
15-1010-52 Diaphragm, Buna
15-1010-53 Diaphragm, Viton
15-1010-54 Diaphragm, EPDM
15-1010-55 Diaphragm, PTFE
15-1010-55-42 Diaphragm, PTFE, Bolted
15-1010-56 Diaphragm, Hytrel
15-1010-58 Diaphragm, Santoprene
15-1060-51 Diaphragm, Neoprene Backup
15-1060-56 Diaphragm, Hytrel Backup

5 Bảng mã code Oring

Oring của bơm Wilden có các vật liệu như buna, PTFE, EPDM, santo, viton, hytrel

Wilden® Item Number Description
00-1200-55 O-Ring, PTFE
00-1260-52 Valve Seat O-Ring Buna
00-1260-54 Valve Seat O-Ring EPDM
00-1260-58 Valve Seat O-Ring Santoprene
00-1260-60 Valve Seat O-Ring PTFE/Viton
00-1300-52 O-Ring Buna
00-1300-60 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
01-1200-52 Valve Seat O-Rings, Buna
01-1200-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
01-1200-56 Valve Seat O-Rings, Hytrel
01-1200-58 Valve Seat O-Rings, Santoprene
01-1200-60-520 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
01-1205-60 O-Ring, Encapsulated PTFE
01-1300-52 Manifold O-Ring, Buna
01-1300-55 Manifold O-Ring, PTFE
01-1300-56 Manifold O-Ring, Hytrel
01-1300-58 Manifold O-Ring, Santoprene
01-1300-60-500 Manifold O-Ring, PTFE/Viton
01-2390-52 End Cap O-Ring, Buna
01-2395-52 End Cap O-Ring, Buna, P1
01-3200-52 Center Block O-Ring, Buna
01-3220-55 Glyd Ring
02-1200-52 Valve Seat O-Rings, Buna
02-1200-52-400 Valve Seat O-Ring, Buna, T2 Champ
02-1200-54 Valve Seat O-Rings, EPDM
02-1200-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
02-1200-56 Valve Seat O-Rings, Hytrel
02-1200-58 Valve Seat O-Rings, Santoprene
02-1200-58-400 Valve Seat O-Rings, Santoprene
02-1200-59-500 Valve Seat O-Rings, TF/TS, Champ
02-1200-60-400 Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
02-1200-60-500 Valve Seat O-Rings, TF/VT, Champ
02-1205-51 Valve Seat O-Rings, Neoprene
02-1205-52 Valve Seat O-Rings, Buna
02-1205-53 Valve Seat O-Rings, Viton
02-1205-54 Valve Seat O-Rings, EPDM
02-1205-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
02-1205-56 Valve Seat O-Rings, Hytrel
02-1205-58 Valve Seat O-Rings, Santoprene
02-1220-58 Top Retainer O-Ring, Santoprene
02-1220-59 Top Retainer O-Ring, TF/TS
02-1220-60 Top Retainer O-Ring, PTFE/Viton
02-1300-58-400 Manifold O-Ring, Santoprene
02-1300-60-400 Manifold O-Ring, PTFE/Viton
02-1370-58 Valve Seat O-Ring, Santoprene
02-1372-50 Valve Seat O-Ring, Polyurethane
02-1372-51 Valve Seat O-Ring, Neoprene
02-1372-53 Valve Seat O-Ring, Viton
02-1372-54 Valve Seat O-Ring, EPDM
02-1372-56 Valve Seat O-Ring, Hytrel
02-1372-58 Valve Seat O-Ring, Santoprene
02-2390-52 O-Ring, End Cap, Buna
02-3200-52 Center Block O-Ring, Buna
02-3200-52-200 Center Block O-Ring, Buna, LF
02-3210-55-225 Glyd Ring
04-1200-52-500 Valve Seat O-Rings, Buna
04-1200-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
04-1200-60-500 Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
04-1205-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
04-1300-52-500 Manifold O-Ring, Buna
04-1300-60-500 Manifold O-Ring, PTFE/Viton
04-1370-55 Valve Seat O-Ring, PTFE
04-1371-52 Valve Seat O-Ring, Buna
04-1371-58 Valve Seat O-Ring, Santoprene
04-1371-60 Manifold O-Ring, PTFE/Viton
04-2390-52 End Cap O-Ring, Buna
04-2390-52-700 Top Retainer O-Ring, Buna
05-1370-60 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
08-1200-52-500 Valve Seat O-Rings, Buna
08-1200-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
08-1200-58-500 Valve Seat O-Ring, Santoprene
08-1200-59-500 Valve Seat O-Ring, PTFE/Silicone, Encap
08-1200-60-500 Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton, Encap
08-1205-52 Valve Seat O-Rings, Buna
08-1205-58 Valve Seat O-Rings, Santoprene
08-1205-60 Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
08-1300-52-500 Manifold O-Ring, Buna, Champ
08-1300-60-500 Manifold O-Ring, PTFE/Viton, Champ
08-1371-52 Valve Seat O-Ring, Buna
08-1371-58 Valve Seat O-Ring, Santoprene
08-1371-60 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton
08-2390-52 End Cap O-Ring, Buna
08-3200-52 Center Block O-Ring, Buna
15-1200-55 Valve Seat O-Rings, PTFE
15-1205-60 Valve Seat O-Rings, PTFE/Viton
15-1300-60 Manifold O-Rings, PTFE/Viton
15-1370-60 O-Rings, PTFE/Viton
15-2390-52 End Cap O-Rings, Buna
15-3200-52 Center Block O-Ring, Buna
15-3210-55-225 Glyd Ring
70-1280-55 O-Ring, PTFE

6 Bảng mã code Vòng đệm

Vòng đệm bơm Wilden có các vật liệu như neo, buna, viton, PTFE, santo, EPDM

Mã vòng đệm Mô tả chi tiết
01-2600-30 Gasket, Air Valve, Fiber
01-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna
01-2615-52 Gasket, Air Valve, Buna, P1
01-2620-52 Gasket, Air Valve, PX1
01-3500-30 Gasket, Muffler Plate, Fiber
01-3500-52 Gasket, Muffler Plate, Buna
01-3500-55 Gasket, Muffler Plate, PTFE
01-3502-52 Gasket, Muffler Plate, Buna, PX1
01-3505-52 Gasket, Muffler Plate, Buna, P1
02-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna
02-3500-52-110 Gasket, Muffler Plate
02-3500-52-500 Gasket, Muffler Plate
02-3502-52 Gasket, Muffler Plate, PX2
04-1325-51 Gasket, Bolted, T-Section, Neoprene
04-1325-52 Gasket, Bolted, T-Section, Buna
04-1325-53 Gasket, Bolted, T-Section, Viton
04-1325-55 Gasket, Bolted, T-Section, PTFE
04-1325-58 Gasket, Bolted, T-Section, Santoprene
04-1375-55 Gasket, T-Section, 1 1/2″ EHEDG, TF
04-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna
04-2600-55 Gasket, Air Valve, PTFE
04-2604-52 Gasket, Air Valve, Buna, W4
04-2605-52 Gasket, Air Valve, Buna, W4
04-2620-52 Gasket, Air Valve, P4
04-3500-52 Gasket, Muffler Plate, Buna
04-3500-52-700 Gasket, Muffler Plate, Buna, P4
04-3500-55 Gasket, Muffler Plate, PTFE
04-3502-52 Gasket, Muffler Plate, PV4
04-3520-30 Center Block Gasket, Fiber
04-3520-52 Center Block Gasket, Buna
04-3521-52 Center Block Gasket, Buna, W4
04-3522-52 Center Block Gasket, Buna, W4 Sub
04-3524-52 Center Block Gasket, Buna, W4 SS
04-3525-52 Center Block Gasket, Buna, P4
04-3526-52 Center Block Gasket, Buna, P4/P8
04-3527-52 Center Block Gasket, Buna, W4
04-3529-52 Center Block Gasket, Buna, PV4-PV15
08-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna
08-2604-52 Gasket, Air Valve, Buna, W8
08-2605-52 Gasket, Air Valve, Buna, W8
08-3520-30 Center Block Gasket, Fiber
08-3520-52 Center Block Gasket, Buna
08-3521-52 Center Block Gasket, Buna, W8
08-3522-52 Center Block Gasket, Buna, W8 Sub
08-3524-52 Center Block Gasket, Buna, W8 SS
08-3527-52 Center Block Gasket, Buna, W8
15-1126-51 Seat/Gasket Combo, Neoprene
15-1126-52 Seat/Gasket Combo, Buna
15-1126-54 Seat/Gasket Combo, EPDM
15-1126-56 Seat/Gasket Combo, EPDM
15-1126-58 Seat/Gasket Combo, Santoprene
15-1325-52 Gasket, T-Section, Buna
15-1325-54 Gasket, T-Section, EPDM
15-1325-55 Gasket, T-Section, PTFE
15-2600-30 Gasket, Air Valve, Fiber
15-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna
15-2615-52 Gasket, Air Valve, Buna, P15
15-3505-52 Gasket, Muffler Plate
15-3520-30 Center Block Gasket, Fiber
15-3520-52 Center Block Gasket, Buna
15-3521-52 Center Block Gasket, Buna, W15
15-3522-52 Center Block Gasket, Buna, W15 Sub
15-3523-52 Center Block Gasket, Buna, W15 Plastic
15-3524-52 Center Block Gasket, Buna, W15 SS
15-3525-52 Center Block Gasket, Buna, P15
15-3527-52 Center Block Gasket, Buna, W15
15-3528-52 Center Block Gasket, Buna, T810/1510

7 Bảng mã code Trục bơm

Trục bơm chủ yếu được làm từ vật liệu Thép cacbon và Thép không gỉ

Mã Trục bơm Mô tả chi tiết
01-3800-09 D-Dent Shaft, Combo, M1, Carbon Steel
01-3800-09-07 Straight Shaft, Combo, T1, Carbon Steel
01-3810-09 Shaft, Pro-Flo, P1, Carbon Steel
02-3800-03 D-Dent, Non-PTFE, M2 Stainless Steel
02-3800-09 Shaft, D-Dent, Non-PTFE, M2, Carbon Steel
02-3800-09-07 Shaft, Straight, Non-PTFE, M2, Carbon Steel
02-3810-09 Shaft, Non-PTFE, P2, Carbon Steel
02-3820-09 D-Dent Shaft, PTFE, M2, Stainless Steel
02-3820-09-07 Straight Shaft, PTFE, Carbon Steel
02-3840-09 Shaft, PTFE. P2, Carbon Steel
04-3800-03 D-Dent Shaft, Non-PTFE, M4, Stainless Steel
04-3800-09 D-Dent Shaft, Non-PTFE, M4, Carbon Steel
04-3800-09-07 Straight Shaft, Non-PTFE, T4, Carbon Steel
04-3800-09-700 Shaft, PTFE, P4, Carbon Steel
04-3820-09 D-Dent Shaft, PTFE, M4, Carbon Steel
04-3820-09-07 Straight Shaft, PTFE, T4, Carbon Steel
04-3820-09-700 Shaft, PTFE, P4, Carbon Steel
08-3800-03 D-Dent Shaft, Non-PTFE, M8, Stainless Steel
08-3800-09 Shaft, D-Dent, Non-PTFE, M8, Carbon Steel
08-3800-09-07 Straight Shaft, Non-PTFE, T8, Carbon Steel
08-3810-09 Shaft, Non-PTFE, P8, Carbon Steel
08-3820-03 D-Dent Shaft, PTFE, M8, Stainless Steel
08-3820-09 D-Dent Shaft, PTFE, M8, Carbon Steel
08-3820-09-07 Straight Shaft, PTFE, T8, Carbon Steel
08-3840-09 Shaft, Pro-Flo, PTFE, P8, Carbon Steel
15-3800-03 D-Dent Shaft, Non-PTFE M15, Stainless Steel
15-3800-09 D-Dent Shaft, Non-PTFE, M15, Carbon Steel
15-3800-09-07 Straight Shaft, Combo, T15, Carbon Steel

8 Bảng mã code Đế

Đế bơm màng wilden cấu tạo từ nhôm, thép không gỉ, poly, PVDF, viton, neo buna, Thép cacbon, hytrel…

Mã đế bơm Mô tả chi tiết
01-1120-01 Valve Seat, Aluminum
01-1120-03 Valve Seat, Stainless Steel
01-1120-20-500 Valve Seat, Polypropylene
01-1120-21-500 Valve Seat, PVDF
01-1120-53 Valve Seat, Viton
02-1120-01 Valve Seat, Aluminum
02-1120-03 Valve Seat, Stainless Steel
02-1120-20-400 Valve Seat, Polypropylene
02-1120-20-500 Valve Seat, Polypropylene, Champ
02-1120-21-400 Valve Seat, PVDF
04-1120-20-500 Valve Seat, Polypropylene
04-1120-21-500 Valve Seat, PVDF
04-1120-51 Valve Seat, Neoprene
04-1120-52 Valve Seat, Buna
04-1120-53 Valve Seat, Viton
04-1120-54 Valve Seat, EPDM
04-1120-56 Valve Seat, Hytrel
04-1120-58 Valve Seat, Santoprene
04-1121-01 Valve Seat, Aluminum
04-1121-03 Valve Seat, Stainless Steel
04-1121-08 Valve Seat, Carbon Steel
04-1125-20 Valve Seat, Bolted
04-1125-50 Valve Seat, Polypropylene Bolted
04-1125-51 Valve Seat, Neoprene Bolted
04-1125-52 Valve Seat, Buna, Bolted
04-1125-53 Valve Seat, Viton, Bolted
04-1125-54 Valve Seat, EPDM, Bolted
04-1125-56 Valve Seat, Hytrel, Bolted
04-1125-58 Valve Seat, Santoprene, Bolted
08-1120-20-500 Valve Seat, Polypropylene
08-1120-21-500 Valve Seat, PVDF
08-1120-51 Valve Seat, Neoprene
08-1120-51-50 Valve Seat, Neoprene, Solids Handling
08-1120-52 Valve Seat, Buna
08-1120-53 Valve Seat, Viton
08-1120-54 Valve Seat, EPDM
08-1120-56 Valve Seat, Hytrel
08-1120-58 Valve Seat, Santoprene
08-1121-01 Valve Seat, Aluminum
08-1121-03 Valve Seat, Stainless Steel
08-1121-08 Valve Seat, Carbon Steel
08-1125-20 Valve Seat, Bolted
15-1120-51 Valve Seat, Neoprene
15-1120-51-50 Valve Seat, Neoprene, Solids Handling
15-1120-52 Valve Seat, Buna
15-1120-53 Valve Seat, Viton
15-1120-54 Valve Seat, EPDM
15-1120-56 Valve Seat, Hytrel
15-1120-58 Valve Seat, Santoprene
15-1121-01 Valve Seat, Aluminum
15-1121-03 Valve Seat, Stainless Steel
15-1121-08 Valve Seat, Carbon Steel
15-1126-51 Seat/Gasket, Combo, Neoprene
15-1126-52 Seat/Gasket, Combo, Buna
15-1126-54 Seat/Gasket, Combo, EPDM
15-1126-56 Seat/Gasket, Combo, Hytrel
15-1126-58 Seat/Gasket, Combo, Santoprene